Commissie

Commissie

Omschrijving van de Commissie

De commissie bestaat uit een groep van vier of vijf Laurentianen die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Samen met het College van Bestuur en Stichting VoorMeKaar willen ze structureel iets betekenen voor de Rotterdammers die een steuntje kunnen gebruiken. Jaarlijkse activiteiten zijn onder andere het Daklozendiner, de Bonte Dag XL, uitjes met de ouderen van Aafje en kleding inzamelen voor Leger des Heils. In een jaarlijkse brainstormsessie met de nieuwe commissie van dat jaar, worden tevens nieuwe projecten opgezet en hulp geboden aan andere initiatieven. De commissieperiode vindt plaats gedurende een verenigingsjaar.