2020

Activiteiten

Gedurende het afgelopen kalenderjaar hebben de vrijwilligers van  stichting VoorMeKaar weer tal van mooie activiteiten georganiseerd. Door de COVID-19 pandemie konden niet alle jaarlijkse activiteiten doorgaan. Samen met onze vrijwilligers hebben we geprobeerd om zoveel mogelijke veilige alternatieven te organiseren. Dit waren onder anderen; een daklozen diner op twee locaties, kledinginzamelingsactie voor het Leger des Heils, tulpenactie voor eenzame ouderen inzamelen en tompoezen actie voor eenzame ouderen.  Daarnaast hebben onze vrijwilligers geholpen bij onder andere de Voedselbank Rotterdam, Koetjes en Kalfjes en huiswerkbegeleiding. 

Het daklozendiner is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij vrijwilligers van studentenvereniging Laurentius een uitgebreide 3-gangen diner bereiden voor de dak en thuislozen. Afgelopen jaar hebben we dit voor het eerst op twee locatie tegelijkertijd georganiseerd. Op deze manier hebben we ruim 100 Rotterdamse daklozen voorzien van een warme maaltijd. Met financiële hulp van het Sint Laurensfonds is een heerlijk driegangenmenu geserveerd. 

Met tientallen vrijwilligers hebben we wekenlang geholpen bij het vullen van de voedselpakketten bij de Voedselbank Rotterdam. Ook hebben we de pakketten aangevuld met extra eten en spelletjes. Naast het help van de voedselbank hebben we samen met Fröbel Rotterdam 100 taartpunten uitgedeeld aan ouderen in een verzorgingstehuis. Vervolgens hebben we in mei 240 ouderen verrast met een bos tulpen en een handgeschreven kaartje. Dit toverde bij verzorgingstehuis Humanitas Akropolis een glimlach op vele gezichten. 

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers die zich aanmelden via studentenvereniging Laurentius is voldoende geweest voor het onderhouden van de activiteiten voor het jaar 2020. Door natuurlijke uitstroom maar tevens ook instroom van nieuwe leden van de studentenvereniging Laurentius is de stichting in staat genoeg vrijwilligers te vinden voor haar activiteiten. 

Communicatie

Afgelopen jaar hebben we ingezet op meer volgers en meer gerichte content op onze social media kanalen.  De stichting VoorMekaar heeft als streven om zijn zichtbaarheid in het volgende jaar te vergroten. De eerste stappen in een duidelijke en transparante communicatie zijn gezet, maar er zijn nog stappen te zetten om het communicatieplan steeds duidelijker te krijgen.