Leger des Heils

De afgelopen jaren heeft de commissie bij een groot aantal (Laurentius)huizen zakken met oude kleding opgehaald voor het Leger des Heils.